Přípravná fáze stavby je základním segmentem v procesu výstavby, který rozhodne o úspěšnosti a spokojenosti klienta s výsledným dílem, výsledné ceně díla a hodnotách, které bude dílo představovat.

Všechny následující fáze jsou již podřízeny pravidlům stanoveným v přípravné fázi stavby.

  • Stavby bytové
  • Stavby občanské
  • Stavby podnikatelské a průmyslové
  • Stavby zpevněných ploch
  • Stavby doplňkové
  • Ostatní související stavby