Politika společnosti

„NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM CHCEME A VŽDY BUDEME SPOLEHLIVĚ
A K JEJICH SPOKOJENOSTI DODÁVAT KVALITNÍ SLUŽBY A PŘITOM
BUDEME VSTŘÍCNÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ“

Vyhlášenou politiku společnosti realizujeme na základě těchto principů:

OBLAST KVALITY:

osobní angažovanost vedení společnosti v oblasti plnění závazků, vyplývajících ze systému kvality a zlepšování jeho efektivnosti ve společnosti i pro zákazníka

zlepšování činností ovlivňujících kvalitu poskytovaných služeb jako je:

  • důraz na kázeň a produktivitu svých zaměstnanců
  • pečlivé průběžné sledování kvality provedených prací
  • vhodný, kvalitní a značkový sortiment nakupovaných dílů produktu
  • stálý růst odbornosti a spokojenosti zaměstnanců společnosti
  • plnění firemních cílů kvality ve prospěch zákazníka

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

  • dodržování souladu pracovních činností s příslušnými požadavky právních a jiných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
  • snižování spotřeby energií, přírodních zdrojů a optimalizace odpadového hospodářství
  • hodnocení dosažených výsledků a stanovení cílů je základem neustálého zlepšování je podkladem pro prevenci znečištění a předcházení mimořádným událostem
  • zajišťování odborné způsobilosti osob provádějících činnosti pro společnost nebo z jejího pověření

Jsme držitelem certifikátu kvality  dle normy EN ISO 9001:2016.